گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان تحجر و التقاط

شما اینجا هستید

گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان تحجر و التقاط
 
در ادامه سلسله سخنرانی های کانون طلوع وابسته به دفتر ارتباطات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، حجت الاسلام و المسلمین دکتر ليالي(عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) به موضوع فتنه و اهمیت بصیرت و راهکار نجات و برون رفت از فتنه ها پرداخت.
 
ایشان در آغاز با تبیین اهمیت انقلاب اسلامی، آن را گفتمان اسلام ناب محمدی در میان گفتمان ها دانست و افزود: «دو رقیب گفتمانی انقلاب اسلامی گفتمان اسلام تحجر و گفتمان اسلام التقاطی است».
وی ضمن تعریف تحجر و ارتجاع در مقابل تجدد و روشنفکری، گفت: «در تحجر نوعی ماندن و باقی ماندن در گذشته است که با نو شدن و نو گرایی مخالف است. التقاط نیز به معنای بدعت گذاری و از خودبیگانگی و تجدد و مدرنیزه شدن است در واقع اسلامی است که با غرب گرایی و مدرنیزه شدن سازگاری دارد؛ در واقع معیار اصلی مدرنیته است و اسلام باید با آن سنجیده شود. اساس التقاط گذشت از اسلام و حکومت دینی است».
استاد حوزه و دانشگاه در تبیین عملکرد جریان تحجر گفت: «این جریان به بهانه موافقت و پاسداشت فقه سنتی، با هرگونه نوآوری و تحول مقابله می کند در حالی که فقه ما قابلیت حل مسایل بشریت از جمله مسائل سیاسی و حاکمیتی را دارد».
وی در ادامه افزود: «جریان متحجر به مخالفت با حکومت دینی و حکومت دینداران، و نیز به دنبال جدایی دیانت و سیاست است چراکه معتقد است در دین، سیاست و حاکمیت وجود ندارد». وی انجمن حجتیه را از جمله مصادیق جریان تحجر دانست و گفت: «این جریان به نام اسلام و پاسداشت از فقه با حکومت اسلامی مخالفت می کنند. در حالی که نظام اسلامی محصول فقه شیعه و فقط اهل بیت است؛ چون به فرموده امام، فقه تئوری اداره جامعه است و فقه باید پاسخگوی مسائل جامعه باشد.»
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با اشاره به اندیشه امام خمینی (ره) و منشور روحانیت، به مقابله فکری ایشان با اسلام و تحجر و اسلام التقاطی اشاره کرد و گفت: «امام این جریان را به اسلام آمریکایی تعبیر کرد».
ایشان در ادامه گفت: «انقلاب اسلامی، گفتمان سومی است که در عین پاسداشت مواریث اسلامی، قائل به تحول و نوآوری در قالب نظریه ولایت فقیه است. و تحول و نوگرایی و نوخواهی در قالب قواعد اسلام و اهل بیت و مقتضیات زمان و مکان قابل تحقق است و راه میانه ای است که نه به تحجر ختم می شود و نه به التقاط.»
ایشان با اشاره به تعبیر «پویایی فقه جواهری» توسط امام گفت: «از دل این فقه جواهری تئوری حاکمیت و حکومت، ولایت فقیه، تحول خواهی و نوخواهی برای ادامه جامعه و ارتباط با جهان برمی خیزد».

مشاهده فیلم:
https://aparat.com/v/dK9N8