‌قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

شما اینجا هستید

‌قانون اهداف و وظایف

وزارت آموزش و پرورش

 

فصل اول - اهداف اساسی وزارت آموزش پرورش

‌ماده 1 - تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش‌آموزان از طریق تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه‌جعفری اثنی‌عشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع).

‌تبصره 1 - وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل 12 قانون اساسی در مناطقی که پیروان دیگر مذاهب اسلامی سکونت دارند ترتیبی‌اتخاذ نماید که آموزش تعلیمات دینی دانش‌آموزان مطابق فقه مذهب آنان باشد.

‌تبصره 2 - اقلیت‌های دینی شناخته شده طبق اصل 13 قانون اساسی در تألیف کتب درسی دینی و تدریس آنها بر اساس کتب دینی و آیین و سنت‌خود در مدارس خود با نظارت وزارت آموزش و پرورش آزادند.

‌ماده 2 -

1 - رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانش‌آموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام.

2 - تبیین ارزش‌های اسلامی و پرورش دانش‌آموزان بر اساس آنها.

3 - تقویت و تحکیم روحیه اتکال به خدا و اعتماد به نفس.

4 - ایجاد روحیه تعبد دینی و التزام عملی به احکام اسلامی.

5 - ارتقاء بینش سیاسی بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینه‌های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور.

6 - ایجاد زمینه‌های لازم برای حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از طریق آشنا ساختن دانش‌آموزان به علوم و فنون و صنایع و حرف‌مورد نیاز جامعه بر اساس اولویت‌های موجود در کشور.

7 - شناخت و شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان و تقویت روح بررسی و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه‌های علمی،‌فنی، فرهنگی و علوم بررسی با تأکید بر نفی روحیه مدرک‌گرایی.

8 - رشد دادن و تقویت روحیه عدالت‌پذیری و عدالت‌گستری و ظلم‌ستیزی و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین.

9 - تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل.

10 - ایجاد روحیه پاسداری از قداست و استواری بنیان و روابط خانواده بر اساس تعالیم عالیه اسلام.

11 - ایجاد روحیه احترام به قانون و التزام به اجرای آن و حمایت از برخورداری عموم مردم از حقوق قانونی خویش.

12 - ایجاد و تقویت روحیه اخوت اسلامی و تعاون عمومی و انفاق و ایثار.

13 - ایجاد روحیه صرفه‌جویی قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرف‌زدگی.

14 - تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندی به نظم و انضباط.

فصل دوم - محدوده کلی وزارت آموزش و پرورش

‌ماده 3 - آموزش و پرورش به دو بخش کلی آموزش عمومی و آموزش نیمه تخصصی به شرح زیر تقسیم می‌شود و وزارت آموزش و پرورش که از‌این پس وزارت نامیده می‌شد عهده‌دار اجرای آن خواهد بود:

‌الف - آموزش عمومی: شامل ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مبانی اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمی و هنری در حدی که‌هر فرد به طور عام به آن احتیاج دارد.

ب - آموزش نیمه تخصصی به دو بخش علمی و علمی - عملی (‌فنی و حرفه‌ای) به شرح ذیل تقسیم می‌شود:

1 - آموزش علمی - عبارت است از آموزشهایی که با توجه به اهداف آموزشهای دوره متوسطه ضمن تکمیل آموزش‌های عمومی با فراهم آوردن‌مبانی و زمینه‌های فراگیری علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیه استدلال و تفکر با مبادی علوم و فنون آشنا و او را برای طی مدارج عالیه آماده‌می‌سازد.

2 - آموزش علمی - عملی (‌فنی و حرفه‌ای) - عبارت است از آموزش‌هایی که فرد را بر مبنای تعلیم مهارت‌هایی که جنبه کاربردی و عملی دارد‌جهت احراز شغل و یا حرفه معینی آماده می‌سازد و یا بر کارآیی و توانایی افراد شاغل به فنون و حرف می‌افزاید.

‌تبصره 1 - جهت اشاعه آموزشهای علمی - عملی (‌فنی و حرفه‌ای) و ایجاد جاذبه برای ورود به این آموزش‌ها امکان ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان‌این بخش تا عالی‌ترین سطوح آموزشی باید فراهم گردد.

‌تبصره 2 - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند در جهت تأمین مفاد این ماده در چهارچوب ضوابط کلی آموزشی کشور با وزارت همکاری‌نمایند.

فصل سوم - اصول و مبانی و خط مشی کلی وزارت آموزش و پرورش

‌ماده 4 - بر اساس تقدم رتبی تزکیه بر تعلیم، تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش جایگاه ویژه‌ای دارد علاوه بر انتخاب معلمانی که خود باید‌متصف به صفات کریمه باشند جهت تقویت بنیه تربیتی نظام، واحد امور تربیتی در سطح معاونت وزارت تشکیل می‌شود.

‌ماده 5 - برخورداری از آموزش‌های عمومی برای کلیه دانش‌آموزان کشور باید به گونه‌ای باشد که بر حسب استعداد و جنس بتوانند از تعلیمات‌مناسب جهت شکوفایی خلاقیت‌ها بهره‌مند شوند.

‌ماده 6 - آموزشهای نظری باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شود که دانش‌آموزان ضمن ممارست، کارهای عملی و تجربی متناسب با سن و جنس و‌رشته تحصیلی آنها با رعایت اولویت‌های منطقه‌ای و شرایط بومی حداقل یک مهارت مورد نیاز جامعه را کسب نمایند.

‌ماده 7 - به منظور تعمیم و توسعه آموزش و پرورش کشور، زمینه‌های جلب مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طریق ممکن فراهم آید.

‌تبصره - وزارت مکلف است به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای صلاحیت‌های علمی و اخلافی بوده و متقاضی تأسیس و اداره مدارس‌ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با هزینه خود و همیاری مردم و اولیاء دانش‌آموزان باشند و متعهد شوند که در چهارچوب سیاست‌ها و اهداف جمهوری‌اسلامی ایران فعالیت نمایند مجوزهای لازم را اعطاء کند.

حدود صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

‌ماده 8 - وزارت، به گزینش و تربیت بهترین و کارآمدترین معلمان برای دوره ابتدایی اقدام می‌نماید.

‌ماده 9 - در جهت تأمین اهداف تربیتی و آموزشی و هنری کودکان و نوجوانان هماهنگی و همکاری وزارت ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما‌الزامی است.

‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل چهارم - وظایف وزارت آموزش و پرورش

‌ماده 10 - وزارت دارای وظایف زیر است:

1 - تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون مصوب 58.11.27 و اصلاحیه‌های آن.

2 - قانون تشکیل شورای منطقه‌ای و حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

3 - تهیه و تدوین مقررات و تنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله.

4 - تهیه و پیشنهاد برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در جهت تأمین اهداف و آموزش و پرورش.

5 - همکاری با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند‌جهت هماهنگ نمودن آموزش‌ها در چهارچوب نظام آموزشی کشور.

‌تبصره 1 - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت و دیگر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌تبصره 2 - مرجع تشخیص دستگاه‌هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.

6 - تأمین و تدارک نیازمندیهای آموزشی و پرورشی (‌مکان تجهیزات، امکانات دیگر آموزشی و کمک آموزشی) .

7 - تألیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی بر اساس برنامه‌ریزی‌های زمان بندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت‌اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی، عشایری و شهری.

8 - زیر پوشش قرار دادن کلیه کودکان لازم‌التعلیم و تقویت نهضت سوادآموزی.

9 - آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت به منظور ارتقاء سطح توانایی شغلی آنان.

10 - جذب و انتخاب افراد صالح برای تعلیم و تربیت از طریق گزینش.

11 - تأمین نیاز نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت از طریق ایجاد دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای.

12 - توسعه و تعمیم تربیت بدنی به ویژه مربوط به فنون نظامی در سطح مدارس و مراکز آموزشی وابسته به وزارت با هماهنگی دستگاه‌های‌ذیربط.

13 -‌انجام اقدامات لازم به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی.

‌تبصره - آیین‌نامه اجرای این بند مشترکاً توسط وزارتین آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

14 - صدور اجازه تأسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاه‌های اجرایی و آموزشگاه‌های آزاد.

15 - ایجاد و اداره مدارس ایرانیان مقیم خارج از کشور با هماهنگی وزارت امور خارجه.

16 - نظارت بر اجرای صحیح و دقیق کلیه آیین‌نامه‌ها و سنجش و ارزیابی نتایج حاصله از برنامه‌ها.

17 - برقراری ارتباط با مؤسسات بین‌المللی و مؤسسات سایر کشورها در زمینه مسائل آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت امور خارجه در‌چهارچوب سیاست‌های کلی کشور.

18 - تأسیس مراکز فنی و حرفه‌ای در جهت تأمین اهداف این قانون.

19 - بکارگیری امکانات ویژه و انجام اقدامات لازم در زمینه تعلیم و تربیت فرزندان شهدا و مفقودین و اسراء با همکاری و هماهنگی بنیاد شهید‌انقلاب اسلامی.

20 - همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط نسبت به ارتقاء سطح آموزش علمی و عملی محصلین و مدرسین فنی و حرفه‌ای.

21 - ایجاد شرایط و امکانات مناسب به منظور ارائه آموزش‌های نظامی در آموزشگاه‌ها.

22 - تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه.

23 - وزارت موظف است از طریق ایجاد و تقویت مدارس استثنایی نیاز افراد عقب‌مانده را تأمین کند.

24 - توجه لازم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانش‌آموزان و پرورش خلاقیت‌های هنری آنان و نیز استفاده از هنر در فعالیت‌های آموزشی و‌تربیتی.

25 - اهتمام بیشتر جهت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان بی‌سرپرست بی‌بضاعت و یا دانش‌آموزانی که اولیاء آنها فاقد صلاحیت سرپرستی باشند با‌همکاری دستگاه‌های ذیربط.

26 - ارتباط مستمر با اولیاء دانش‌آموزان و استمداد از آنها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر.

27 - برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های جاذب و متنوع به منظور استفاده مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش‌آموزان در محدوده اعتبارات مصوب‌دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با استفاده از کمک‌های مردمی.

‌ماده 11 - وزارت موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیلات تفصیلی خود را بر اساس مفاد این قانون تهیه و به تأیید سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور برساند.

‌ماده 12 - تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی مقاطع تحصیلی بر اساس این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

‌ماده 13 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه توسط وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.12.4

به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
(سایت: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)