تفسير اجتماعی قرآن جلسه 18

شما اینجا هستید

تفسير  اجتماعی قرآن جلسه 18 / آیت‌الله محمود رجبی
آیت الله محمود رجبی در هجدهمین جلسه مباحث تفسیر اجتماعی قرآن به تفسیر و تبیین آیه هفتم سوره حشر پرداخته و ضمن مرور مباحث گذشته پیرامون این آیه شریفه، موضوعاتی از قبیل معنا و مفهوم اجتماعی بودن، تفسیر واژه "دوله" و نیز تبیین "فیء" و "انفال" و حکمت بازگردندن آن به پیامبر اکرم(ص)، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
این جلسه را می توانید در اینجا ملاحظه فرمایید