جراحي اقتصادي دولت

شما اینجا هستید

جراحی اقتصادی دولت
انجام هر عمل جراحی نیازمند دو شرط است:
یک: بیمار از مهارت و تخصص پزشک مطمئن باشد؛ صرف شهرت و نام و پرکردن رزومه کافی نیست.
دو: پزشک بتواند بیمار را مقتاعد کند و ریسک عمل را بقبولاند. چون انجام عمل هزینه بردار و نیازمند دوره استراحت و نقاهت و تعطیلی فعالیت هاست.
در حراجی های بزرگ و مهم فردی مانند قلب و مغز، اولات فرد بیمار و متخصصین باید به این نتیجه برسند که راهی جز عمل جراحی وجود ندارد؛ ولو این عمل با ریسک هایی روبه رو بوده و عوارضی داشته باشد.
در اصلاحات عمیق اقتصادی، دولت ها نقش جراح را بازی می‌‌کند و جامعه، نقش بیماری که باید رهسپار اتاق عمل شود. متاسفانه به دلیل عملکرد ناکارآمدی دولت ها، اعتماد جامعه به این دکتر ضعیف شده است؛ و اگر این جراح، بهترین دکتر جراح منطقه هم باشد، سابقه دولت ها موجب عدم اعتماد 85 میلیون بیمار شده است. در اقتصاد خرد و روزمره نیز همینطور است: کافی است دو چک از یک تاجر برجسته برگشت بخورد؛ دیگر اعتباری باقی نمی ماند.
شرط دوم جراحی، اقناع سازی بود. امروزه در دنیا تیم های تحقیقاتی اقتصادی، با هدف انتشار مقالات، به راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی برای تصمیم سازان می پردازند و در ضمن اقدامات اقناع سازی را نیز پیشنهاد می دهند. هرچند اقناع سازی بیمار برای عمل جراحی، با جامعه برای یک سیاست اقتصادی، تفاوت هایی نیز دارد؛ از جمله اینکه پزشک می‌‌تواند بیمار را بیهوش کند تا در زمان جراحی دردی احساس نکند، ولی معمولا در اصلاحات اقتصادی، به دلیل پایین بودن صبر و تحمل اکثریت ملت، متوقف شده و باز به نقطه آغاز باز می گردد. این مساله می تواند سالها اصلاحات اقتصادی را عقب بیندازد.
به همین دلیل در تدوین استراتژی اصلاحات اقتصادی، کارشناسان علاوه بر آنکه باید بگویند که چه سیاستی باید اجرا شود؟، باید همزمان پاسخی برای زمان اجرا، سیاست های مکملی، مقدمات لازم، میزان سرعت و شتاب اجرای برنامه و... داشته باشند.
دولت آقای رئیسی گام های اصلاح اقتصادی را در حالی برداشته که مردم در شرایط سخت معیشتی به سر می برند و در کنار اقناع سازی، بایست به گونه ای عمل کند که ضمن جبران اعتبار از دست رفته گذشته، کمترین هزینه را بر دوش مردم تحمیل کند و احیانا برای جراحی بزرگتر بعدی آماده سازند.
از جمله راههای مهم برای حل مشکل گرانی، کنترل و پایین آوردن نرخ تورم است. در این صورت است که مردم سیاست های تعدیل قیمتی و اصلاحات اقتصادی دولت را می پذیرند و حتی حاضر به جراحی های بعدی می شوند. رفع تورم بنابر گفته کارشناسان اقتصادی، مربوط به نقدينگي، نرخ ارز، افزايش تقاضا، سودهای بانکی، واسطه های زائد، تحريم، ساختار و... است.
تک نرخی شدن ارزش و رفع ارز ترجیحی با توجه به شرایط جهانی و جنگ اوکراین و روسیه و کمبود اقلام اساسی در برخی کشورهای بزرگ، می تواند اقدام اقتصادی خوبی محسوب شود، اما قطعا در کنار این اقدام منطقی، اقدامات مهم دیگری نیز باید به عنوان مکمل، برای رسیدن به اهداف ترسیم شده صورت بگیرد.
حل مشکلات اقتصادی کشور و کاهش تورم، همانند گرفتار شدن کبوترانی است که در دام صیاد گرفتار شده اند و پرواز یک یا دو کبوتر، آنان را از دام نمی رهاند. تنها راه نجاتشان پرواز دسته جمعی است تا تور و دام را با خود ببرند.