عرفان علامه طباطبایی در رسالة الولایة

شما اینجا هستید

عرفان علامه طباطبایی در رسالة الولایة - دکتر محمد فنایی اشکوری
در ادامه سلسله نشست های دفتر ارتباطات فرهنگی، و به مناسبت چهلمین سالگرد رحلت علامه طباطبایی(ره)، دکتر محمد فنایی اشکوری موضوعی را با عنوان "عرفان علامه طباطبایی در رساله الولایه" ارائه دادند.
 
ایشان در ابتدا با اشاره به دسته‌بندی عارفان به عالمان عرفان و عاملان عرفان، مرحوم علامه طباطبایی(ره) را عالمِ عامل به عرفان دانسته و "رساله الولایه"ایشان را یک سفرنامه عرفانی توصیف کرد.
 
عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ضمن ضروری شمردن هماهنگ بودن یافته‌های عرفانی با عقل و شرع، یکی از ویژگی مهم "رساله الولایه" را همین امر دانست.
 
این استاد فلسفه و عرفان، رساله الولایه را حاوی خطوط کلی و مبانی معرفت و سلوک عرفانی دانست که به طور اختصار بیان شده و طرح آن نیازمند شرح و استاد حاذق است.
 
استاد فنايي اشكوري در ادامه، به تشریح و تبیین فصل‌های پنجگانه این رساله پرداختند.
فایل صوتی این جلسه را می توانید در اینجا ملاحظه فرمایید
فایل تصویری این جلسه را می توانید در اینجا ملاحظه فرمایید